Veřejná zakázka: Obnova Vrboveckého rybníka - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8212
Systémové číslo: P17V00001458
Datum zahájení: 20.09.2017
Nabídku podat do: 04.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova Vrboveckého rybníka - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování kompletní projektové dokumentace, zajištění kompletní inženýrské činnosti pro povolení stavby, podání žádosti do OPŽP a její realizaci a autorský dozor na akci - Obnova Vrboveckého rybníka, jehož předmětem je: odbahnění zátopy, kompletní rekonstrukce 240 m dlouhé hráze, vybudování nového výpustného objektu, loviště, kádiště a oprava bezpečnostního přelivu včetně odpadního koryta. Podrobný popis je v přiloženém návrhu SOD a v Investičním záměru.
Zájmové území je vyhlášeno přírodní památkou a evropsky významnou lokalitou EVL Vrbovecký rybník.
Veškeré práce budou provedeny v souladu s vyhláškami č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 734 802 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky