Veřejná zakázka: 202 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejícím

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 813
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová smlouva pro lesnické činnosti na rok 2013 na území NP Šumava

Název a popis předmětu

  • Název: 202 - Těžba dřeva harvestorem - kolovým, pásovým nebo kráčejícím
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Činnost zahrnuje dopravu na pracoviště na území NP, zadání – převzetí a předání práce, vyhledání vyznačeného stromu, pokácení stromu, opracování a odvětvení kmene a krácení na výřezy. Zhotovitel je povinen provést na výzvu zadavatele změření tloušťky vyrobených výřezů. Práce musí být prováděny s maximální opatrností k přirozenému zmlazení. Při zahájení prací se provede kontrola porovnáním hodnot vykazovaných snímacím a vyhodnocovacím zařízením a ručním přeměřením vyrobené dřevní hmoty.


Předpokládaná hodnota

  • 18 049 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky