Veřejná zakázka: 201 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 812
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová smlouva pro lesnické činnosti na rok 2013 na území NP Šumava

Název a popis předmětu

  • Název: 201 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Činnost zahrnuje dopravu na pracoviště na území NP, zadání - převzetí a předání práce, vyhledání vyznačeného stromu, přípravu únikové cesty, pokácení stromu, opracování kmene, odvětvení kmene, změření kmene, zapsání naměřených hodnot na kmen, přechody k dalšímu stromu. Dále cena zahrnuje i součinnost při příjmu dříví se správcem OLE. Součástí ceny je i odstranění klestu z linek, příkopu či vodotečí.


Předpokládaná hodnota

  • 79 200 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky