Veřejná zakázka: 118 - Revitalizace vodního režimu

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 804
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová smlouva pro lesnické činnosti na rok 2013 na území NP Šumava

Název a popis předmětu

  • Název: 118 - Revitalizace vodního režimu
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Náprava narušeného vodního režimu na rašeliništích a mokřadech přehrazením odvodňovacích rýh systémem hrází a zásypu, standardní šířka hráze je do 1,5 m. Popis stavby z prken: určení šíře hráze, zahloubení výkopem, skládání prken vodorovně ve dvou řadách navzájem se překrývajících s vloženou geotextilií pospojovanou hřebíky. Zatlučení dvou kůlů z tyčoviny na zajištění hráze a vytvoření přepadu. Vykopaná zemina se vrátí zpět do výkopu.


Předpokládaná hodnota

  • 137 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky