Veřejná zakázka: 117 - Ochrana lesa - kontrola lapačů

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 803
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová smlouva pro lesnické činnosti na rok 2013 na území NP Šumava

Název a popis předmětu

  • Název: 117 - Ochrana lesa - kontrola lapačů
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Kontrola - vytažení spodní části lapače, vyjmutí hmyzu a vypuštění hmyzu, který není předmětem odchytu, přesypání kůrovců do kalibrované nádoby k určení odchyceného množství v kontrolovaném lapači a jejich uložení do sběrné nádoby, vyčištění odchytového korýtka, zasunutí korýtka do lapače, zapsání počtu odchycených jedinců do poznámek a na štítek lapače včetně záznamu data kontroly, běžná údržba lapače, likvidace kůrovců po ukončení kontroly. Dále také zapsání odchytu do webového rozhraní LesIS podle kontrol a čísla lapače a to do 3 pracovních dnů od provedení kontroly.


Předpokládaná hodnota

  • 4 400 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky