Veřejná zakázka: 114 - Ochrana lesa - instalace lapače

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 801
Jedná se o část veřejné zakázky: Rámcová smlouva pro lesnické činnosti na rok 2013 na území NP Šumava

Název a popis předmětu

  • Název: 114 - Ochrana lesa - instalace lapače
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Instalace lapače je umístění zadavatelem určeného lapače spolu s vyhledáváním vhodného místa dle zadaných parametru (rozmístění, počet, vzdálenosti od sebe, vzdálenosti od porostních stěn a od stromu), zaražení kůlu nebo stojanu do země či do pařezu, upevnění lapače na kůl(y) nebo stojan, zavěšení feromonového odparníku (pokud bude požadováno správcem OLE), instalace nálepek, zapsání data instalace a čísla lapače podle pokynu správce OLE.


Předpokládaná hodnota

  • 425 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky