Veřejná zakázka: Péče o MZCHU a cenná luční stanoviště v k.ú. Česká Ves, Zahájí, Svatá Kateřina, Přimda, Nová Ves pod Přimdou 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7876
Systémové číslo: P17V00001124
Evidenční číslo zadavatele: 44
Datum zahájení: 23.06.2017

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Péče o MZCHU a cenná luční stanoviště v k.ú. Česká Ves, Zahájí, Svatá Kateřina, Přimda, Nová Ves pod Přimdou 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Ruční kosení křovinořezem, shrabání a odstranění posečené biomasy na ploše o rozloze 0,04 ha v PP Kolowratův rybník na p.p.č. 2168 v k. ú. Přimda v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.
2. Ruční kosení křovinořezem, shrabání a odstranění posečené biomasy na ploše o rozloze 1,50 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněného druhu prstnatce májového (OH) a klikvy bahenní (OH) na p.p.č. 234 v k.ú. Zahájí u Lesné ve III. zóně odstupňované ochrany přírody v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.
3. Ruční kosení křovinořezem, shrabání a odstranění posečené biomasy na ploše o rozloze 0,80 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněného druhu vachty trojlisté (OH) na p.p.č. 302 a 28/1 v k.ú. Česká Ves u Lesné ve II. zóně odstupňované ochrany přírody v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.
4. Ruční pokosení křovinořezem, shrabání a odstranění posečené biomasy na ploše o rozloze 0,70 ha na lokalitě s výskytem s výskytem zvláště chráněných druhů: vrby plazivé (OH), prstnatce májového (OH), ostřice blešní (O) a kosatce sibiřského (OH) na p.p.č. 857 a 828/1 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova ve II. zóně odstupňované ochrany přírody v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.
5. Na území PP Milov a jejího ochranného pásma na p.p.č. 2357, 2097/3, 2097/1 v k.ú. Přimda provést ruční kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,60 ha v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.
6. Na p.p.č. 200/1 v k.ú. Nová Ves pod Přimdou ve II. zóně odstupňované ochrany CHKO Český les provést ruční kosení křovinořezem včetně shrabání a odstranění pokosené biomasy mimo kosenou plochu na ploše o rozloze 0,26 ha na lokalitě s výskytem zvláště chráněných druhů prstnatce májového (OH), vachty trojlisté (OH), rosnatky okrouhlolisté (SOH) a tučnice obecné (SOH) v termínu od 1. 9. 2017 do 30. 10. 2017.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 99 690 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Český les a Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky