Veřejná zakázka: Rekonstrukce oplocenky v NPR Pluhův bor a redukce MD v PR Vlček

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7841
Systémové číslo: P17V00001091
Evidenční číslo zadavatele: PPK-103a/41/17
Datum zahájení: 19.06.2017

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce oplocenky v NPR Pluhův bor a redukce MD v PR Vlček
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
a) Rekonstrukce 1 oplocenky na celkové na ploše 0,20 ha a celkové délce 430 m na p.p.č. 710/6 v k.ú. Louka u Mariánských Lázní v NPR Pluhův Bor. Oplocení bude provedeno lesnickým uzlovým pletivem výšky 200 cm, které bude upevněno na zkřížené stojiny zhotovené z tyčových výřezů spojených do tvaru „X“ s překřížení v cca horní pětině stojin. Tyto stojiny budou v místě zkřížení mezi sebou spojeny třemi vodorovně připevněnými tyčemi, a to jedna v místě křížení stojin a druhá tyč pak vodorovně spojí stojiny nad kontaktem pletiva s rostlým terénem, třetí tyč bude uprostřed stojin. Na takto provedenou nosnou konstrukci pak bude navěšeno a hřebíky upevněno lesnické uzlové pletivo, jehož výška je 200 cm a je technicky definováno jako 200/16/15, kdy čísla za lomítky udávají počet drátů. Staré pletivo z bourané oplocenky bude odvezeno a staré kůly budou sneseny na max. 6 míst mimo oplocenku.
b) Zhotovitel se zavazuje na své nebezpečí k provedení tohoto díla: Výběrová těžba modřínů dle platného plánu péče v PR Vlček na p.p.č. 2361 v k.ú. Prameny v porostní skupině 382 B 12. Práce zahrnují pokácení vybraných modřínů v počtu 12 ks na nerovném terénu s rozřezáním kmene do výřezů, přibližování dříví UKT ve výřezech na vzdálenost do 500 m, odstranění klestu na určená místa a konečný úklid pracovní plochy s odstraněním zbytků biomasy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 82 509 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky