Veřejná zakázka: Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin v PR Holý vrch u Hlinné a jejím OP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7771
Systémové číslo: P17V00001021
Datum zahájení: 09.06.2017
Nabídku podat do: 20.06.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin v PR Holý vrch u Hlinné a jejím OP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení travního porostu a odstranění rozptýlených nežádoucích dřevin na celkové rozloze 0,6724 ha. Z této plochy bude provedeno ruční kosení na výměře 0,6124 ha a výřez rozptýlených dřevin na výměře 0,0600 ha (převážně se jedná o šípky o výšce max. 2 m). Opatření bude realizováno dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení, na pozemcích p. č. 887/15, 887/10, 887/7 v k. ú. Hlinná.
Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odklizena z pozemků, odvezena a využita v souladu s platnými právními předpisy. V rámci ručního kosení bude odstraněno i případné zmlazení dřevin do výšky 0,8 m. Opatření bude provedeno v souladu se "Standardem SPPK D02 004:2017 Sečení", který je v příloze tohoto zadávacího řízení.
Pařízky vyřezaných dřevin budou zarovnány se zemí, aby bylo možné pozemky v budoucnosti bez problémů obhospodařovat. Veškerá vyřezaná dřevní hmota bude odklizena z pozemků, odvezena a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Ruční kosení proběhne v termínu od 1. 8. do 31. 8. 2017, výřez nežádoucích dřevin v termínu od 20. 8. do 31. 8. 2017.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 24 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky