Veřejná zakázka: Vyhloubení čtyř tůní na p.p.č. 1268/1 v k.ú. Nová Ves u Sokolova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7762
Systémové číslo: P17V00001012
Evidenční číslo zadavatele: PPK-54a/41/17
Datum zahájení: 08.06.2017
Nabídku podat do: 15.06.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhloubení čtyř tůní na p.p.č. 1268/1 v k.ú. Nová Ves u Sokolova
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Lokalita se nachází v I. zóně CHKO Slavkovský les v EVL Upolínová louka - Křížky na p.p.č. 1268/1 v k.ú. Nová Ves u Sokolova
Záměrem projektu je vytvoření 4 nových tůní oválného tvaru o rozlohách každé z nich 300 m2 na p.p.č. 1268/1 v k.ú. Nová Ves u Sokolova. Přípravné práce zahrnují vyřezání náletu dřevin nad 1 m výšky a průměru do 10 cm na ploše 50 m2 a pokácení 105 ks stromů do průměru 20 cm s odstraněním pařezů včetně vytahání a uložení na hromady (místa určí zaměstnanec RP Správy CHKO Slavkovský les).
Tůně budou vybudovány v souladu se Standardem AOPK ČR SPPK B02 001:2014 - Vytváření a obnova tůní. Maximální hloubka tůní bude 1,5 m a průměrná hloubka bude 0,70 m. Vytěženo bude přibližně 840 m3 zeminy. Tůně budou mít pozvolný sklon pro vytvoření rozsáhlého litorálního pásma. U tří tůní bude z vytěžené zeminy vytvořená vyvýšenina. Lokalita se nachází v podmáčeném a těžko přístupném terénu. Přesné umístění tůní se může od přiloženého zákresu lišit v řádech jednotek metrů, v závislosti na konfiguraci terénu. Práce budou dokončeny do 15.10.2017. Opatření je v souladu dle platného plánu péče o CHKO Slavkovský les.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 247 427 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky