Veřejná zakázka: Obnova a výměna označení hranic maloplošných zvláště chráněných území - CHKO Brdy; opakované vypsání 1. části- Obnova pruhového značení maloplošných zvláště chráněných území

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6519
Systémové číslo: P16V00002540
Datum zahájení: 28.11.2016
Nabídku podat do: 07.12.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova a výměna označení hranic maloplošných zvláště chráněných území - CHKO Brdy; opakované vypsání 1. části- Obnova pruhového značení maloplošných zvláště chráněných území
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace pruhového značení podle vyhlášky MŽP č. 64/2011 Sb
Realizace pruhové značení na stromy a tyče. Délka hranic MZCHÚ je: PP Třemešný vrch 606 m, PP Hřebenec 1700 m, PP Míšovské buky 918 m, PR Na Skalách 2702 m, PR Chynínské buky 1654 m, PR Fajmanovy skály a Klenky 2460 m, PR Kokšín 2045 m, celkem 12 085 m.
Pruhové značení bude realizováno na stromy či tyče na hranicích MZCHÚ dle vyhlášky č. 64/2011 Sb., dodavateli bude poskytnuta vrstva ve formátu shp. s hranicemi všech dotčených MZCHÚ. Je nutné, aby se zhotovitel v terénu dobře orientoval. Důraz bude kladen na umístění značek na lomová místa hranice MZCHÚ, horizonty a místa se zhoršenou prostupností terénu (mladé porosty, keřové skupiny atd.). Značky budou umisťovány na dřeviny s menším odlupováním borky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 18 129 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky