Veřejná zakázka: Likvidace invazních a expanzivních dřevin v NPP Dunajovické kopce, PPK-103a/73/16

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6248
Systémové číslo: P16V00002269
Evidenční číslo zadavatele: PPK-103a/73/16
Datum zahájení: 07.11.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Likvidace invazních a expanzivních dřevin v NPP Dunajovické kopce, PPK-103a/73/16
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V NPP Dunajovické kopce bude provedeno ruční vystříhání případně vyřezání roptýlených výmladků expanzivních a invazních druhů dřevin (pařízky akátu budou ihned po řezu ošetřeny proti výmladnosti, zejména segment č.8) na ploše po předchozích vyřezávkách na několika segmentech dle přiloženého zákresu opatření. Celková ošetřená plocha bude 3 ha - místa se zdřevnatělými výmladky, které brání kosení plochy. Hmota bude po vyřezání odklizena mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Po dohodě se zástupcem AOPK může být malá část hmoty ponechána ve formě zhutněné kupky jako biotop pro drobné živočichy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 99 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Pálava a Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky