Veřejná zakázka: Likvidace invazních a expanzivních dřevin v NPR Větrníky, PPK-105a/73/16

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6247
Systémové číslo: P16V00002268
Evidenční číslo zadavatele: PPK-105a/73/16
Datum zahájení: 07.11.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Likvidace invazních a expanzivních dřevin v NPR Větrníky, PPK-105a/73/16
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V NPR Větrníky bude provedeno ruční vystříhání případně vyřezání roptýlených výmladků expanzivních a invazních druhů dřevin na ploše po předchozích vyřezávkách na několika segmentech dle přiloženého zákresu opatření. Celková ošetřená plocha bude 3 ha - místa se zdřevnatělými výmladky, které brání kosení plochy. Hmota bude po vyřezání odklizena mimo ZCHÚ a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Po dohodě se zástupcem AOPK může být malá část hmoty ponechána ve formě zhutněné kupky jako biotop pro drobné živočichy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 99 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Pálava a Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky