Veřejná zakázka: Lesopěstební projekt Lesy AOPK ČR 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6069
Systémové číslo: P16V00002090
Evidenční číslo zadavatele: PPK-151a/65/16
Datum zahájení: 11.10.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesopěstební projekt Lesy AOPK ČR 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na pozemcích v lesích AOPK ČR, budou vykonána nezbytná opatření na ochranu lesa: ochrana kultur a zmlazení proti poškození zvěři nátěrem repelenty, ochrana kultur proti buřeni ožinem, opravy stávajících oplocenek, odstranění nefunkčních individuálních ochran a jejich likvidace. Za účelem zpevnění mladých porostů do 40 let a uvolnění dřevin přirozené druhové skladby (MZD) budou provedeny prořezávky. Dále bude provedena dosadba sazenic do mezer v kulturách v místech zalesňovacího nezdaru. V lesích ve správě AOPK ČR na území CHKO Broumovsko bude ve vybraných porostních skupinách vysázeno 200 ks buků lesních (prostokořenné sazenice výšky 35 - 50 cm), dále 110 ks odrostků javoru klenu (prostokořenné sazenice výšky min. 80cm), u části z nich bude instalováno celkem 11 ks ochranných tubusů výšky 120 cm (zelená skládaný zapínací) vyvázaných páleným drátem k dubovému kůlu, opraveno bude celkem 19 ks zapínacích tubusů, uklizeno bude 365 individuálních ochran (tubusů a plastových pletiv), opraveno 150 m oplocenek na ochranu výsadeb MZD, bude proveden nátěr 18090 stromků proti okusu, bude vyžnuto 0,17 ha výsadeb a provedena prořezávka na ploše 2,79 ha. Podrobná specifikace prací pro jednotlivé lokality a porostní skupiny označené dle platného LHP pro LHC Lesy ve vlastnictví státu - Královéhradecký kraj, je uvedena v Příloze č.1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Broumovsko
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky