Veřejná zakázka: Oprava výpustního zařízení Seidlův rybník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6046
Systémové číslo: P16V00002067
Datum zahájení: 06.10.2016
Nabídku podat do: 18.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava výpustního zařízení Seidlův rybník
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zhotovení dokumentace pro stavební povolení pro akci „Oprava výpustního zařízení Seidlův rybník“. Jedná se o zpracování projektové dokumentace do stupně pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění včetně grafických příloh, fotodokumentace, související inženýrské činnosti, naceněného soupisu prací pro provedení stavby a slepého soupisu prací/výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby (dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění), návrh řešení včetně detailního technologického postupu a zajištění nezbytných průzkumů, mezi které se řadí průzkum štoly a její konstrukce, celkové zhodnocení stávající stavu výpustního zařízení včetně dokumentace a dále vhodnou variantou zajištění portálu štoly odpadního potrubí včetně zajištění proti neoprávněnému vstupu do štoly. PD bude řešit obsahovat zajištění výměny potrubí v přístupné části štoly v dostatečné kapacitě, (v úrovni cca 2/3 části štoly ze strany vzdušné strany hráze je betonová štola uzavřena a dále nepřístupná), částečnou výměnu potrubí ve zpřístupněné části štoly až po betonový uzávěr s důrazem na upevnění např. manžetou a výměnu systému ovládání, se zabudováním 3 uzávěrů – ovládacího, bezpečnostního a revizního. V rámci dokumentace bude též oprava přístupné části štoly, oprava vstupního portálu vč. instalace mříže pro zamezení vstupu a návrh probírky dřevin rostoucích nad štolou (potrubím) jako prevence dalšího možného poškození stavby.
Veškerá dokumentace (text i výkresy) budou dostupné v editovatelných formátech.
Veškeré dokumentace budou zpracovány v souladu s Plánem péče o NPR Božídarské rašeliniště pro období 2013 – 2020 a investičním záměrem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky