Veřejná zakázka: Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy – přeložení lesní cesty

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5758
Systémové číslo: P16V00001781
Počátek běhu lhůt: 09.09.2016
Nabídku podat do: 20.09.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy – přeložení lesní cesty
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o přesun (přeložení) lesní panelové cesty dle zpracované dokumentace pro provádění stavby, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky (viz příloha) z důvodu stále se rozšiřujícího koryta (meandru) řeky Moravy a hrozí tak zřícení současné cesty. Součástí stavby je demolice propustku v místě křížení větší smuhy se stávající lesní cestou a vybudování dvou brodů přes smuhy v trase nové komunikace. Nově navržená trasa lesní cesty je místy vedena v těsné blízkosti periodického koryta, jehož břehy bude nutno z důvodu stabilizace břehů opevnit lomovým kamenem. Trasa nového úseku lesní cesty je vedena v délce cca 120 m listnatým porostem středního věku, kříží přibližovací zemní lesní cestu, v délce cca 220 m.
Po samotném přesunu dojde k jejímu zaměření a zpracování geometrického plánu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky