Veřejná zakázka: Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Beskydy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5740
Systémové číslo: P16V00001763
Počátek běhu lhůt: 08.09.2016
Nabídku podat do: 19.09.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Beskydy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování studie „Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Beskydy“, která bude obsahovat interpretační plán CHKO Beskydy, interpretační plán Domu přírody Beskyd a hodnocení únosné kapacity území. Koncepce bude podkladem pro činnost AOPK ČR, pro vypracování plánu péče, zvláště pak kap. Práce s veřejností a pro realizaci a následný provoz Domu přírody Beskyd a další návštěvnické infrastruktury v CHKO Beskydy. Bližší specifikace předmětu zakázky je v Přílohách č. 1-5 návrhu smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 454 545 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky