Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na části NPR Oblík - 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5719
Systémové číslo: P16V00001742
Počátek běhu lhůt: 06.09.2016
Nabídku podat do: 15.09.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Výřez nežádoucích dřevin na části NPR Oblík - 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C1. Jedná se o výřez nežádoucích dřevin a jejich zmlazení na části NPR Oblík, části p. p. č. 894/1 v k. ú. Raná u Loun a 290 k. ú. Mnichov u Loun. Výřez bude proveden na dvou plochách:
Plocha č. 1 - plato vrchu Oblík. Jedná se o výřez rozptýlených skupinek dřevin převážne výšky nad 1 m na ploše 0,1273 ha.
Plocha č. 2 - jihozápadní svah vrchu Oblík. Jedná se o výřez rozptýleného zmlazení dřevin převážně výšky do 1 m na ploše 2,6833 ha (vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 2,7663 ha, z důvodu ponechání vzrostlých dřevin je snížena o 3%, tj. činí 2,6833 ha).
Výřez dřevin bude proveden dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze. Veškerá vyřezaná dřevní hmota bude odstraněna z pozemků, odvezena a zlikvidována vhodným způsobem v souladu s platnými právními předpisy. Dřevní hmotu nelze na lokalitě spálit!
Vyřezávané plochy jsou velmi špatně přístupné (nevede na ně žádná cesta, pouze turisticky značená stezka), plocha č. 2 je velmi svažitá, kamenitá. Vyřezávané dřeviny jsou většinou rozvětvené a trnité. Vyřezanou dřevní hmotu bude třeba přepravit na poměrně velkou vzdálenost.
Práce budou provedeny od 1.10. do 10.11. 2016.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky