Veřejná zakázka: Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin na části lenešické Rané

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5705
Systémové číslo: P16V00001728
Počátek běhu lhůt: 05.09.2016
Nabídku podat do: 14.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ruční kosení a výřez nežádoucích dřevin na části lenešické Rané
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ruční kosení částí pozemků p. č. 3484/1 v k. ú. Lenešice a částí pozemků p. č. 243 a p. č. 1149/1 v k. ú. Raná u Loun. V rámci kosení budou odstraněny i rozptýlené výmladky dřevin nežádoucích dřevin do 1 m výšky. Kosení bude provedeno na ploše 1,42 ha (vymezená plocha nad ortofotomapou je 1,49 ha, z důvodu výskytu vzrostlých dřevin na kosené ploše byla snížena o 5%, tj. na 1,42 ha) dle zákresu č.1 nad ortofotomapou, která je v příloze, a to v termínu od 20. 9. do 15. 10. 2016. Veškerá pokosená biomasa bude shrabána, odklizena z pozemků a využita v souladu s platnými právními předpisy.
Výřez nezapojených nežádoucích (většinou trnitých) dřevin výšky nad 1 m do 10 cm průměru kmínku na řezné ploše pařízku na části pozemku p. č. 3484/1 v k. ú. Lenešice na ploše 0,49 ha (vymezená plocha nad ortofotomapou je 0,50 ha, z důvodu ponechání vzrostlých dřevin na vyřezávané ploše byla snížena o 2% na 0,49 ha). Výřez dřevin bude proveden dle zákresu č.2 nad ortofotomapou, která je v příloze, a to termínu od 1. 10. do 30. 10. 2016. Pařízky vyřezávaných dřevin budou zarovnány s terénem, aby bylo možné v budoucnosti pozemek bez problémů obhospodařovat. Vyřezaná hmota bude odklizena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Vyřezanou hmotu nelze na lokalitě spálit.
Kosená a vyřezávaná plocha je přístupná z nezpevněné cesty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 64 686 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky