Veřejná zakázka: Průzkum - zooplanktonu a zastoupených řas a sinic - Brdy+ Kokořínsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5547
Systémové číslo: P16V00001570
Počátek běhu lhůt: 12.08.2016
Nabídku podat do: 23.08.2016 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Průzkum - zooplanktonu a zastoupených řas a sinic - Brdy+ Kokořínsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
A) Studie “Algologický průzkum tekoucích vod CHKO Brdy“
Stručný popis:
Cílem akce je získání informací o druhovém zastoupení sinic a řas tekoucích vod na území CHKO Brdy.
Podrobný popis:
Algologická studie tekoucích vod CHKO Brdy, jejímž cílem je zmapovat co nejvíce druhů řas a sinic na daném území a poskytnout tak co nejucelenější informace o druhovém zastoupení cílové skupiny na vytipovaných lokalitách a zhodnocení stavu a kvality jejích společenstev v kontextu ČR. Mapování bude realizováno standardními metodami pro dané skupiny – odběry síťového fytoplanktonu, bentosu a perifytonu (u lokalit většího rozsahu na více odběrových místech) třikrát za dobu řešení, a to na jaře, v létě a na podzim. Výstupem bude závěrečná zpráva a příspěvek ve sborníku Bohemia centralis.
B) Studie „Algologický průzkum stojatých vod CHKO Brdy“
Stručný popis:
Cílem akce je získání informací o druhovém zastoupení sinic a řas stojatých vod na území CHKO Brdy.
Podrobný popis:
Algologická studie stojatých vod CHKO Brdy, jejímž cílem je zmapovat co nejvíce druhů řas a sinic na daném území a poskytnout tak co nejucelenější informace o druhovém zastoupení cílové skupiny na vytipovaných lokalitách a zhodnocení stavu a kvality jejích společenstev v kontextu ČR. Mapování bude realizováno standardními metodami pro dané skupiny – odběry síťového fytoplanktonu, bentosu a perifytonu (u lokalit většího rozsahu na více odběrových místech) třikrát za dobu řešení, a to na jaře, v létě a na podzim. Výstupem bude závěrečná zpráva a příspěvek ve sborníku Bohemia centralis.
C) Studie: Průzkum zooplanktonu stojatých vod CHKO Brdy
Stručný popis:
Cílem akce je získání co nejkompletnějších informací o složení zooplanktonu stojatých vod na území CHKO Brdy.
Podrobný popis:
Faunistické mapování zaměřené na zjištění co největšího počtu druhů zooplanktonních bezobratlých na území CHKO Brdy a základní ekologické zhodnocení lokality na základě cílových biologických složek. Cílem je zmapovat co nejvíce druhů zooplanktonech organismů na daném území a poskytnout tak co nejucelenější informace o druhovém zastoupení cílové skupiny na vytipovaných lokalitách a zhodnocení stavu a kvality jejích společenstev v kontextu ČR. Mapování bude realizováno standardními odběrovými metodami třikrát za dobu řešení, a to na jaře, v létě a na podzim. Výstupem bude závěrečná zpráva a příspěvek v periodiku Bohemia centralis.

D) Studie „Algologický průzkum tekoucích vod CHKO Kokořínsko – Máchův kraj“
Stručný popis:
Cílem akce je získání informací o druhovém zastoupení sinic a řas tekoucích vod na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
Podrobný popis:
Algologická studie tekoucích vod CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, jejímž cílem je zmapovat co nejvíce druhů řas a sinic na daném území a poskytnout tak co nejucelenější informace o druhovém zastoupení cílové skupiny na vytipovaných lokalitách a zhodnocení stavu a kvality jejích společenstev v kontextu ČR. Mapování bude realizováno standardními metodami pro dané skupiny – odběry síťového fytoplanktonu, bentosu a perifytonu (u lokalit většího rozsahu na více odběrových místech) třikrát za dobu řešení, a to na jaře, v létě a na podzim. Výstupem bude závěrečná zpráva a příspěvek ve sborníku Bohemia centralis.
E) Studie „Kvalitativní a kvantitativní zastoupení řas a sinic vybraných vodních ploch CHKO Kokořínsko – Máchův kraj“
Stručný popis:
Cílem akce je získání informací o zastoupení a dynamice sinic a řas vybraných vodních ploch CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
Podrobný popis:
Algologická studie vybraných vodních ploch (rybník Břehyně, Máchovo jezero a Novozámecký rybník) navazující na předchozí výzkum těchto lokalit s cílem zhodnocení vývoje stavu vodních ekosystémů v rámci opatření pro snížení zátěže rybníků živinami a následné omezení vodního květu. Vzorkování bude realizováno standardními odběrovými metodami třikrát za dobu řešení, a to na jaře, v létě a na podzim. Výstupem bude závěrečná zpráva a příspěvek v periodiku Bohemia centralis.
F) Studie „Kvalitativní a kvantitativní zastoupení zooplanktonu vybraných vodních ploch CHKO Kokořínsko – Máchův kraj“
Stručný popis:
Cílem akce je získání informací o stavu zooplanktonního společenstva vybraných vodních ploch CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
Podrobný popis:
Faunistická studie vybraných vodních ploch (rybník Břehyně, Máchovo jezero a Novozámecký rybník) navazující na předchozí výzkum těchto lokalit s cílem zhodnocení vývoje stavu vodních ekosystémů v rámci opatření pro snížení zátěže rybníků živinami a následné omezení vodního květu. Vzorkování bude realizováno standardními odběrovými metodami třikrát za dobu řešení, a to na jaře, v létě a na podzim. Výstupem bude závěrečná zpráva a příspěvek v periodiku Bohemia centralis.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 147 350 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky