Veřejná zakázka: Implementace a zajištění údržby a podpory programového vybavení OKbase

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5542
Systémové číslo: P16V00001565
Počátek běhu lhůt: 11.08.2016
Nabídku podat do: 23.08.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Implementace a zajištění údržby a podpory programového vybavení OKbase
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dne 16. února 2016 bylo ČIŽP i ostatním resortním organizacím Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) doručeno prostřednictvím datové schránky oznámení o podpisu Smlouvy o poskytnutí licencí aplikačního programového vybavení systému OKbase mezi MŽP a společností OKsystem, a.s. (dále jen „smlouva“), s tím že po přistoupení ke smlouvě budou resortní organizace oprávněny užívat bezplatně licence dle zvoleného rozsahu a pro potřeby implementace a zajištění podpory provozu programového vybavení je nutné realizovat veřejnou zakázku a uzavřít smlouvu o implementaci
a podpoře.

Předmětem plnění veřejné zakázky je v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami provedení implementace a zajištění údržby a podpory programového vybavení OKbase.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 Výzvy a zadávacích podmínek.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:

Implementace programového vybavení 72263000-6
Podpora programového vybavení 72261000-2

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 545 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
 • IČO: 41693205
 • Poštovní adresa:
  Na Břehu 267/1a
  190 00 Praha 9
 • Název odboru: ředitelství

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky