Veřejná zakázka: Film o přírodě Bílých Karpat a projektu LIFE+

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5024
Systémové číslo: P16V00001052
Počátek běhu lhůt: 03.06.2016
Nabídku podat do: 15.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Film o přírodě Bílých Karpat a projektu LIFE+
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky „Film o přírodě Bílých Karpat a projektu LIFE+“ je výroba
originálního a dynamického zvukově obrazového záznamu 3D a 2D pořadu, který se musí
vyhnout klasickému vlastivědnému a popisnému přístupu. Film bude používán v návštěvnickém
středisku Dům přírody Bílých Karpat, které bude vybudováno ve městě Veselí nad Moravou.
Bude promítán v promítacím sálu s kapacitou 30 – 40 diváků v pravidelných smyčkách. Film
bude také promítán při jiných příležitostech v souvislosti s prezentací projektu LIFE+ Motýli ČRSR.
Cílem filmového 3D a 2D pořadu je poutavě přiblížit návštěvníkovi všech věkových kategorií
proměny krajiny Bílých Karpat, které by měly pojmout všechny složky přírodního prostředí pro
území typické (reliéf, voda, sídla, lesy, louky,...). Expozice bude rozdělena do třech časových
úseků. Důležitým momentem je zdůraznění vlivu člověka na krajinu a přírodu v průběhu
vegetačního období a péči o ni.
Speciální důraz bude kladen na ukázání jevů a míst, která nejsou přístupná z důvodu ochrany
přírody s využitím animace, speciálních efektů a detaily zvláště chráněných a ohrožených rostlin
a živočichů. Divák musí být filmem okouzlen a emocionálně zasažen vizuální a zvukovou
složkou.
Základní téma filmu
Jedinečná krajina a příroda Bílých Karpat se utvářela po tisíciletí. Významně při tom ovlivnila
život místních obyvatel a dodnes je domovem unikátních přírodních společenstev i člověka. Dnes
je harmonickou kulturní krajinou, v níž člověk žije s přírodou v souladu.
Klíčová sdělení
• Přírodní podmínky vytvořily malebnou krajinu Bílých Karpat plnou nejrůznějších
organizmů, z jihu na sever se krajina i typ osídlení výrazně proměňuje.
• Člověk začal osídlovat Bílé Karpaty v jižní části již od neolitu, umožnil tak kontinuitu
zdejších luk po tisíce let. Další osídlení probíhalo postupně, významná byla valašská kolonizace
v pozdním středověku.
• Krajina je typická zachováním rozsáhlých listnatých lesů, druhově velmi bohatých lučních
společenstev i tradičního osídlení
• Ochrana přírody v oblasti Bílých Karpat má tradici již na počátku 20. století a hraje
důležitou roli do současnosti.
• Krajina Bílých Karpat je dodnes jedinečná stejně jako organismy, které ji osídlují.
Libreto pro scénář filmu
Uvedeno v příloze zadávací dokumentace.
Výstup zakázky
Výstupem zakázky bude film 2D a 3D této specifikace:
Plánovaná stopáž: minimálně 15 minut
Výrobní technologie: FULL HD 1920x1080 s min. datovým tokem 35 Mbps/VBR, použití
stereoskopického snímacího zařízení s možností adjustace interaxiální vzdálenosti objektivů
kamer a natáčení velkých detailů. Natáčení musí být provedeno kamerami s rozlišením
minimálně FULL HDV.
Speciální efekty: 3D titulky, animace krajiny, pohyb obrazu kamery – rameno, jeřáb, plošina,
letecké záběry, detailní záběry živé i neživé přírody.
Zvuk: 5.1
Formát: 16x9
Projekce: Aktivní nebo pasivní z počítače dataprojektorem pro cca 30-40 diváků (šířka plátna 2,9
m; vzdálenost 1. řady 3 m; vzdálenost poslední řady 7 m, viz příloha č. 7, zadavatel si vyhrazuje
právo uspořádání projekčního sálu a parametry projekční technologie dále upřesnit v průběhu
řešení zakázky)
Výstup: 1x master ve 2 jazykových mutacích (CZ + EN) v nekomprimovaném Full HD rozlišení,
1x mezinárodní mix a 20 kopií na odpovídajícím datovém nosiči.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 749 587 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky