Veřejná zakázka: Zpracování analýzy na zabezpečení serveroven RP AOPK ČR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5001
Systémové číslo: P16V00001029
Počátek běhu lhůt: 31.05.2016
Nabídku podat do: 13.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování analýzy na zabezpečení serveroven RP AOPK ČR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování analýzy a vyhotovení výstupních materiálů, které mají sloužit jako podklady pro veřejnou zakázku na vypracování projektu realizace bezpečnostních opatření v serverovnách regionálních pracovišť AOPK ČR, souvisejících s naplněním povinností vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Součástí prací je:
1. Identifikace reálných stavebních a technických úprav v oblasti serveroven regionálních pracovišť AOPK ČR. Základní podklad - zpracovaný generel budov AOPK ČR s předběžným odhadem opatření a rámcovými náklady, viz přílohy 2 a 3 Smlouvy.
2. Expertní odhad opatření a nákladů na fyzické zabezpečení serveroven. Zpracování investičního záměru v členění dle jednotlivých budov AOPK ČR a v požadované struktuře (příloha č. 4).
3. Seznam nutných činností a odhad nákladů v oblasti inženýringu v požadované struktuře (příloha č. 5), tj. zda bude nutné ohlášení či stavební povolení dle zákona č.183/2006 Sb. Stavební zákon v platném znění apod.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 526 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky