Veřejná zakázka: Pastva travních porostů v NPR Koda a v 1. zóně CHKO Český kras malým stádem koz

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4927
Systémové číslo: P16V00000955
Evidenční číslo zadavatele: 22
Počátek běhu lhůt: 23.05.2016
Nabídku podat do: 31.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pastva travních porostů v NPR Koda a v 1. zóně CHKO Český kras malým stádem koz
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Řízená extenzivní pastva travních porostů (skalních stepních trávníků a pastvin) na lokalitách v NPR Koda a v 1. zóně CHKO Český kras malým stádem koz (cca 25-40 ks) s případným doplněním menším podílem ovcí, která bude provedena ve dvou etapách - v jarním a letním (podzimním) období.
Pastva bude probíhat na menších samostatných lokalitách travních porostů:
a)komplex pastvin Chlum, Na Bříči a Za Borkem (1. zóna CHKO);
b)Nad Tomáškovým lomem (1. zóna CHKO) a Císařská rokle (NPR Koda)
o celkové ploše cca 9,1 ha.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 116 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: RP Střední Čechy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky