Veřejná zakázka: Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras malým smíšeným stádem ovcí a koz

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4926
Systémové číslo: P16V00000954
Evidenční číslo zadavatele: 22
Počátek běhu lhůt: 19.05.2016
Nabídku podat do: 27.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pastva travních porostů v 1. zóně CHKO Český kras malým smíšeným stádem ovcí a koz
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Řízená extenzivní pastva travních porostů (skalních stepních trávníků a pastvin) na lokalitách v NPR Koda a v 1. zóně CHKO Český kras s výskytem kriticky a silně ohrožených druhů rostlin za pomoci dočasného ohrazení elektrickými ohradníky (ovčí sítě) nebo výjimečně na volno, malým smíšeným stádem ovcí a koz (cca 25-35 ks). Pastva na lokalitách bude ve dvou etapách - v jarním a letním (podzimním) období. Na místech, která stanoví objednatel, budou při přestavování oplůtků vynechány (v rozsahu cca 1/5 až 1/3 z celkové výměry lokality v dané etapě pastvy) nespasené pruhy pro ochranu hmyzu a kontrolní plochy.

Pastva bude probíhat na menších samostatných lokalitách travních porostů:
a)drobné lokality v 1. zóně CHKO: Na Placích, Pod Placy, Pláně, Pod Pláněmi, Na Holé louce, Boubová a Mokrý vrch;
b)Na Vrších (1. zóna CHKO)
o celkové ploše cca 9,9 ha.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 140 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: RP Střední Čechy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky