Veřejná zakázka: Odstranění kosodřeviny na Malém Dědu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4914
Systémové číslo: P16V00000942
Počátek běhu lhůt: 13.05.2016
Nabídku podat do: 25.05.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění kosodřeviny na Malém Dědu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je vyřezání porostů borovice kleče na území vymezeném na přiložené mapě (Příloha č. 2; celková řešená plocha 12 ha, čistá plocha klečových keřů cca 1,79 ha) a její vyklizení mimo území NPR Praděd a následné zpracování biomasy kleče v souladu s platnou legislativou (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech). Keře budou odřezávány motorovou pilou (k mazání motorové pily bude použit biologicky rozložitelný olej) nebo odstřihávány pákovými nůžkami co nejníže u země a bezeškodnou technologií vyklízeny mimo území NPR Praděd. Vyřezávání, přibližování, zpracování, odvoz, případné dořezání pahýlů kleče proběhne v období 1.8.2016 - 15.11.2016, kromě období 15.9.2016 - 15.10.2016, kdy práce nebudou probíhat z důvodu říje zvěře. Porosty kleče určené k vyřezání se nacházejí na pozemku parc. č. 535/11 v k.ú. Kouty nad Desnou a parc. č. 6913/6 v k.ú. Domašov u Jeseníka, porostní skupina 418A12b a skupiny 321C15 a 320D16..

Předpokládaný začátek realizace zakázky: 1. 8. 2016

Termín dokončení zakázky: 15. 11. 2016

Maximální možná cena včetně DPH: 1 455 918 Kč vč. 21 % DPH (1 203 238 Kč bez DPH).
Tato cena je nepřekročitelná. Pokud uchazeč překročí cenu zakázky, jeho nabídka bude vyřazena.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 203 238 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky