Veřejná zakázka: Drop velký, aktualizace záchranného programu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4879
Systémové číslo: P16V00000907
Počátek běhu lhůt: 10.05.2016
Nabídku podat do: 18.05.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drop velký, aktualizace záchranného programu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Aktualizace návrhu záchranného programu pro dropa velkého. Aktualizace bude v souladu s Osnovou sepsání záchranného programu, která je ke stažení na stránkách:
http://www.nature.cz/publik_syst2/files/zp_koncepce_final_2014_op.pdf
2. Příprava dvou seminářů a další propagační materiály vysvětlující navrhovaná opatření a jejich význam pro dropa a jeho návrat (vždy včetně dalších možných profitujících druhů).
3. Hodnocení celého území „Panonika“ v ČR z hlediska významnosti a potenciální vhodnosti prostředí pro dropa a jeho možný návrat, vymezit „jádrové“ lokality pro budoucí aktivní opatření a další vhodná a také nevhodná území (viz bod e); navrhnout rámcová opatření pro další jednání s vlastníky a nájemci pozemků a vyjednávání dobrovolných smluv o spolupráci při ochran dropa. Součástí návrhu bude také popis elementů a zařízení nebezpečných pro dropa a možné způsoby jejich případné eliminace. Při analýze území bude využito prostředí GIS, metodika bude součástí zpracování analýzy.
4. V návaznosti na uvedenou analýzu (bod 3) zpřesnění územně analytických podkladů (ÚAP), které AOPK ČR poskytuje příslušným orgánům pro územní plány. ÚAP zejména precizovat do katastrálních map, chybně vymezená území vyloučit a připravit vrstvu (shp) katastrálních map s vymezením pozemků ve třech kategoriích: a) - jádrová území, nejvhodnější pro dropa (klimaticky a morfologicky vhodné lokality, relativně v dosahu zdrojové populace v zahraničí, včetně území, kde je třeba provést úpravy a eliminovat nebezpečná zařízení apod.), b) - území potenciálně vhodná pro dropa (dobré klimatické podmínky, ale ve větší vzdálenosti od zdrojové populace, s odstranitelnými technickými zařízeními nebo bez překážek, rušivých elementů apod.), c) - území zcela nevhodná pro dropa (nevhodná morfologie terénu, dopravní a jiná infrastruktura, drsnější podnební podmínky apod.)
Maximální možná cena včetně DPH: 308 550 Kč vč. 21 % DPH (255 000 Kč bez DPH).
Tato cena je nepřekročitelná. Pokud uchazeč překročí cenu, jeho nabídka bude vyřazena.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 255 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky