Veřejná zakázka: Kosení v PR Skučák

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4878
Systémové číslo: P16V00000906
Počátek běhu lhůt: 16.05.2016
Nabídku podat do: 23.05.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení v PR Skučák
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Kosení v PR Skučák v k. ú. Rychvald na parcele č. 965. Konkrétně se jedná o:
1. Dvojí kosení břehového porostu křovinořezem na ploše 0,27 ha (plocha A).
2. Jedno kosení podmáčených ostřicových luk na nerovném terénu křovinořezem, popřípadě ručně vedenou sekačkou na ploše 2,28 ha (plochy B, C). Obkosit trsy kosatců žlutých.
3. Dvojí kosení mírně podmáčené mezofilní louky křovinořezem a ručně vedenou sekačkou na ploše 0,55 ha (plocha D).
4. Jedno kosení rákosu křovinořezem na nerovném zamokřeném terénu kolem tůní a kanálu s žebratkou na ploše 0,42 ha (plochy E a F).
5. Jedno kosení silně podmáčených rákosin na ploše 1,33 ha (plocha G).
Opatření budou provedena na plochách zakreslených v mapě, která je přílohou smlouvy.
Nedílnou součástí díla je shrabání a odvoz pokosené hmoty mimo území PR a jejího ochranného pásma a likvidace v souladu s platnými právními předpisy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 224 775 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Poodří a Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky