Veřejná zakázka: Rámcová smlouva na expedice a skladování na území NP Šumava VIII.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4868
Systémové číslo: P16V00000896
Evidenční číslo zadavatele: NPS 03712/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.04.2016
Nabídku podat do: 07.04.2016 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva na expedice a skladování na území NP Šumava VIII.
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této rámcové smlouvy jsou následující činnosti na území NP Šumava
a) školkování ruční: úprava záhonů před i po školkování, příprava školkovacího rámu, donáška semenáčků, úprava kořenů, vyhloubení jamky potřebné velikosti na požadovaném místě - nutno přizpůsobit velikosti kořenového sytému; vybrání případných nežádoucích příměsí z jamky; přemístění živné pudy tak aby se dostala ke kořenům semenáčků a její přitlačení;
b) skladování semenáčků a sazenic ve sněžných jamách: příprava sněžné jámy, navezení sněhu, pokrytí chvojím, doprava semenáčků, sazenic do sněžné jámy, jejich založení a zakrytí;
c) expedice semenáčků: nadzvednutí semenáčků rýčem, ruční vytahování semenáčků se současnou úpravou kořínků, tříděním, počítáním a vázáním semenáčků do svazku po 50 - 100 ks s okamžitým založením do země na záhonu, úklid pracoviště;
d) expedice prostokořenných sazenic: ruční vyzvedávání nepodoraných či podoraných sazenic, třídění, úprava kořínků, počítání, rovnání a vázání do svazku, odnesení na místo založení, vyhloubení rýhy do hl. 30 cm, založení a zahrnutí založených svazků zeminou, popř. jejich zakrytí, úklid pracoviště a pracovních pomůcek;
e) školkování strojové: příprava semenáčků včetně případné úpravy kořenového systému, vlastní školkování, podávání do stroje a donášení, kontrola kvality práce a úprava zaškolkovaných semenáčků, přesun na další záhony v rámci školky, úklid na konci směny;
f) expedice obalovaných sazenic: přemístění obalu z úložiště, úprava kořenů vyrostlých z obalu, naložení obalu, úklid folie a pracoviště, popř. zabalení sazenic do folie a příprava k přepravě;
g) jakož i vymezení některých vzájemných práv a povinností a podmínek plnění.

Maximální možná cena za 1 TJ je stanovena na 130,- Kč bez DPH. Překročení této nabídkové ceny bude důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Rozsah max. 795 TJ.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Prostokořenné sazenice a semenáčky všech lesních dřevin je nutné sázet, a tudíž i expedovat z lesních školek v tzv. dormanci (dormance u rostlin znamená preventivní zastavení růstu v nepříznivém období roku; je řízena biologickými „hodinami“ a reaguje na teplotu, zkrácený sluneční svit nebo nízké vodní srážky). Období dormance sazenic a semenáčků lesních dřevin v NPŠ je aktuálně u konce díky vysokým teplotám posledních dní, prakticky nulové sněhové pokrývce v lesních školkách a celkovému brzkému příchodu vegetačního období. Práce na expedici sazenic a související činnosti je tedy nutné zahájit okamžitě. Neprovedení prací včas by způsobilo vysoké ztráty na sazenicích či semenáčcích a tím vysoké ekonomické ztráty způsobené organizaci na roky pěstovaném sadebním materiálu. Z tohoto důvodu nelze čekat, až bude možné vyhlásit minitendry v rámci platných rámcových smluv na tuto činnost (ty aktuálně nelze vyhlásit z důvodu přetrvávajících softwarových problémů). Aby bylo zabráněno hrozící škodě, je nutné zahájit práce okamžitě. Jakmile bude znám dodavatel prací vysoutěžený v minitendru v rámci rámcové smlouvy na školkařskou činnost, bude práce prováděná v JŘBU zastavena. Aby se takovému poškození majetku Správy předešlo, je nutné práce na ochraně kultur v co nejkratším možném termínu zajistit.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 103 350 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Odboru péče o lesní ekosystémy NP

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
1. máje 260
385 01 Vimperk

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky