Veřejná zakázka: Prověrka účetnictví a nastavení procesů v návaznosti na implementaci účetního systému EIS JASU® CS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4841
Systémové číslo: P16V00000869
Počátek běhu lhůt: 04.05.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Prověrka účetnictví a nastavení procesů v návaznosti na implementaci účetního systému EIS JASU® CS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zpracovat prověrku účetnictví a nastavení procesů v návaznosti na implementaci účetního systému EIS JASU® CS. Prověrka se bude týkat účetních zápisů roku 2016, které byly zaúčtovány v účetním systému EIS JASU© CS. V případě ověření nastavení počátečních stavů v účetnictví a stavů minulých období mohou být využity rovněž účetní zápisy z minulých období, které s tímto souvisí – např. účetní závěrky a inventurní soupisy. Tato činnost zahrnuje:
a) Součinnost při účetní závěrce za první čtvrtletí 2016 v rozpočtové a účetní oblasti.
b) Ověření účtování v EIS - závazky a pohledávky, pokladna, saldokonta, majetek, podrozvaha.
c) Ověření účtování dotací.
d) Vytvoření finální zprávy s výsledky a doporučeními.
e) Poradenství v oblasti vnitřních předpisů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 180 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SVSL
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky