Veřejná zakázka: Dohled a správa systému Lotus Notes Domino, Lotus Sametime a Lotus Traveler

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4693
Systémové číslo: P16V00000725
Počátek běhu lhůt: 18.04.2016
Nabídku podat do: 29.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dohled a správa systému Lotus Notes Domino, Lotus Sametime a Lotus Traveler
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Požadujeme správu serverů a dohled v místě zadavatele v rozsahu 5 x 8 hodin týdně po dobu 12 měsíců, v následujícím rozsahu:

dohled a správa 45 Lotus Domino serverů v režimu 8x5,
dohled a správa Lotus Sametime serveru a klientů v režimu 8x5,
dohled a správa Lotus Traveler serveru a mobilních klientů v režimu 8x5,
správa a podpora 700 klientů Lotus Notes (řešení chyb, součinnosti při instalacích a upgradech),
podpora a správa aplikací v prostředí Lotus Notes (zejména Spisová služba, Státní správa, Datové schránky, Autoprovoz, Helpdesk, Zápisy z porad),
analýza a tvorba zadání nových aplikací v prostředí Lotus Notes/Domino,
součinnost s dalšími dodavateli při vývoji nových aplikací, úpravách a opravách,
vývoj vlastních aplikací a agentů v prostředí Lotus Notes/Domino,
vytváření pohledů v databázích v prostředí Lotus Notes/Domino,
správa číselníků v prostředí Lotus Notes / Domino,
správa přístupových práv a rolí v prostředí Lotus Notes / Domino,
importy a Exporty dat a jejich správa,
školení uživatelů,
podpora koncových uživatelů v dané oblasti (700), tj. vyřizování definovaných požadavků z interního systému Helpdesk včetně související nezbytné administrace s daným požadavkem a komunikace s koncovým uživatelem.
odstraňování havarijních stavů výše uvedených systémů – Havarijní stav je stav, vzniklý v důsledku okolností zamezující činnosti základních funkcí systému, které jsou nezbytné pro provoz aplikací a jejichž funkci nelze dočasně zabezpečit odpovídajícím náhradním způsobem. – s reakční dobou 24 hodin a kompletním zprovozněním systému do 5ti pracovních dní
odstraňování problémů týkajících se bezprostředně uživatele (nemožnost přihlášení k účtu nebo k jednotlivým aplikacím, apod.) – s reakční dobou 24 hodin a kompletním vyřešením do 5ti pracovních dní

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 578 512 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky