Veřejná zakázka: Kosení a výřez náletu v PR Krvavý a Kačležský rybník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3833
Systémové číslo: P15V00001999
Počátek běhu lhůt: 26.11.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení a výřez náletu v PR Krvavý a Kačležský rybník
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Regulační zásahy ve velmi obtížných podmínkách (silně podmáčené až zvodněné pozemky): PR Krvavý a Kačležský rybník: ruční pokosení (křovinořezem) zvodnělých rašelinných porostů s terestrickým rákosem na ploše č. 1 (rašeliniště ve výtopě rybníka), na výměře 1,38 ha 1x ročně (srpen až polovina září); ruční pokosení (křovinořezem) rašelinných a podmáčených luk s terestrickým rákosem na ploše č. 2 na výměře 0,95 ha 1x ročně postupně po částech (závěr července až konec srpna). Likvidace náletů na ostrůvcích a přilehlém jihovýchodním břehu Krvavého rybníka (v průběhu října) na celkové výměře 0,91 ha včetně ručního odnosu vyřezané hmoty z ostrůvků na břeh a následného odvozu a likvidace mimo ZCHÚ. Veškerá pokosená hmota bude odstraněna a likvidována mimo plochu chráněných území.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 82 930 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Blanský les a České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky