Veřejná zakázka: Kosení luk v PP Pod Ostrou horou a v PP Kotlina pod Pláničským rybníkem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3827
Systémové číslo: P15V00001993
Počátek běhu lhůt: 26.11.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kosení luk v PP Pod Ostrou horou a v PP Kotlina pod Pláničským rybníkem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Regulační zásahy v chráněných územích v obtížných podmínkách (silně podmáčené pozemky, ztížený přístup): PP Pod Ostrou horou: ruční pokosení expandujících porostů třtiny křovištní na malé části plochy č. 1 (viz zákres v přiložené mapě PP) na výměře 0,15 ha 1x (před vymetáním, druhá polovina června); ruční pokosení (křovinořezem) střídavě vlhkých, podmáčených a rašelinných luk na celé ploše č. 1, na výměře 2,97 ha 1x ročně, postupně po částech (termín: 10.8. - 15.9.2015). PP Kotlina pod Pláničským rybníkem: ruční pokosení (křovinořezem) rašelinných a podmáčených luk (plocha č. 1 - viz zákres v přiložené mapě PP) na výměře 1,13 ha 1x ročně, po částech (termín: 15.8. - 30.9.2015). Veškerá pokosená hmota bude odklizena a likvidována mimo plochy chráněných území.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 69 050 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Blanský les a České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky