Veřejná zakázka: Sečení v NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3826
Systémové číslo: P15V00001992
Počátek běhu lhůt: 26.11.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení v NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1) Sečení (ručně vedenou sekačkou) terestrických rákosin na vlhkých loukách a na rašeliništi v NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně na ploše 0,69ha 2x ročně (1. seč v červnu, 2. seč konec srpna až začátek října) ve výtopě rybníka. 2) Sečení vlhkých luk ve výtopě rybníka Řežabinec (NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně) na jeho JZ a JV straně (plocha 0,78 ha) 2x ročně ručně vedenou sekačkou (1. seč červenec, 2. seč srpen až září). 3) Sečení (ručně vedenou sekačkou) mezí pod železniční tratí včetně ruderalizovaných porostů a likvidace náletů a výmladků (0,18 ha)1x ročně. 4) Sečení (ručně vedenou sekačkou) luk podél cesty v SV a JV části rybníka pomocí lehké mechanizace na ploše 0,83 ha 1x ročně.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 52 730 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Blanský les a České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky