Veřejná zakázka: Skenování lesa v NPR Rejvíz

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3765
Systémové číslo: P15V00001931
Počátek běhu lhůt: 18.11.2015
Nabídku podat do: 25.11.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Skenování lesa v NPR Rejvíz
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Založení trvalé výzkumné plochy o velikosti nejméně 5 ha v centrální části NPR Rejvíz, jejíž výsledky budou použity pro definici opatření v plánu péče o NPR, pro budoucí monitoring změn v druhové skladbě a struktuře lesa a pro odvození obecných poznatků o dynamice horských rašelinných lesů.

V termínu do 10. 12. 2015 bude provedeno založení plochy, prvotní sběr dat pomocí pozemního laserového skenování včetně stabilizace trvalé referenční bodové sítě. Následně bude provedeno spojení a georeferencování mračen bodů a 3D vizualizace trvalé výzkumné plochy. Z této etapy bude odevzdána průběžná zpráva o provedených pracích včetně popisu metodiky.
V termínu do 31. 10. 2016 bude provedeno vyhodnocení stavu stromového patra. Z naskenovaných dat budou odvozeny následující parametry stromů: pozice (souřadnice x, y, z), výčetní tloušťka, výška stromu, výška nasazení koruny, průmět koruny, povrch koruny, objem koruny, průniky korun jednotlivých stromů. Dále bude provedeno celkové hodnocení stavu dřevinného patra. Závěrečná zpráva, která bude odevzdána 2 x vytištěná a 1 x na datovém nosiči, bude zahrnovat vizualizaci porostní situace, stromovou mapu a základní data o jednotlivých stromech na vymezené ploše

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky