Veřejná zakázka: Poskytování služeb, spojených s ostrahou objektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3762
Systémové číslo: P15V00001928
Počátek běhu lhůt: 18.11.2015
Nabídku podat do: 30.11.2015 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb, spojených s ostrahou objektu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, spojených s ostrahou objektu

Popis zakázky
Zadavatel požaduje od poskytovatele zajištění těchto služeb:
Fyzická a technická ostraha
- zajistit ochranu majetku a osob zadavatele nepřetržitou 24 hodinovou fyzickou a technickou (kamerový systém včetně monitoringu) ostrahou objektu jedním strážným na směnu
- zabezpečovat režim vstupu a vjezdu do objektu dle požadavku zadavatele
- zajišťovat oprávněnost pohybu cizích osob po objektu
- zajišťovat vnitřní i vnější kontrolu objektu a ploch areálu se zřetelem na uzavřenost oken
- dohlížet na dodržování zásad tzv. „klíčového režimu“ platného pro daný objekt, tj. zda klíče od určených vstupů a vjezdu jsou odpovědnými pracovníky ukládány stanoveným způsobem na určená místa
- vést o průběhu ostrahy potřebnou dokumentaci (knihu návštěv, knihu vozidel, evidenci zaměstnanců zadavatele)
- v případě potřeby poskytovat informační servis
- zabránit případným škodám na majetku zadavatele, vyvolaných havarijní situací nebo porušením protipožárních, technických a jiných zásad platných pro daný objekt
- zajistit poskytování služeb spojených s fyzickou ostrahou odborně připravenými a prověřenými pracovníky se základní znalostí obsluhy PC a kamerového systému, kteří splňují podmínky občanské bezúhonnosti a spolehlivosti v souladu s obecně platnou právní úpravou. Zadavatel požaduje zajištění ostrahy stabilizovaným počtem prověřených pracovníků se zajištěním jejich minimální obměny. Zadavatel požaduje předložit seznam pracovníků, kteří budou zajišťovat ochranu majetku. V případě, že zadavatel sdělí poskytovateli sám, že žádá, aby konkrétní pracovník poskytovatele již dále neprováděl ostrahu objektu dle této smlouvy, poskytovatel se zavazuje provést výměnu takto určeného pracovníka bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů od obdržení tohoto požadavku. Každá obměna pracovníka zajišťujícího ochranu majetku musí být dopředu nahlášena.
- vybavit pracovníky ostrahy technickým zabezpečením za účelem zajištění jejich osobní bezpečnosti. Vybavit pracovníky ostrahy jednotným služebním oděvem zřetelně označeným symbolem poskytovatele (znakem), identifikační kartou s fotografií, jménem a číslem pracovníka
- uhradit případné ztráty a škody na majetku zadavatele způsobené prokazatelnou činností nebo nečinností zaměstnanců poskytovatele
- při výkonu ochrany majetku používání pochůzkového čipu pro prokazatelnou činnost pochůzek v objektu
- zajistit v zimních měsících v případě potřeby odstranění sněhu z ploch parkoviště a z přístupové cesty do budovy celkem cca 730 m2 a následné ošetření ploch posypem (posypový materiál bude dodáván zadavatelem)
HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM BUDE CENA ZA 1 HODINU PLNĚNÍ ZAKÁZKY.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky