Veřejná zakázka: Zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu pro multifunkční stroje Konica Minolta formou servisní a materiálové smlouvy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3745
Systémové číslo: P15V00001911
Počátek běhu lhůt: 13.11.2015
Nabídku podat do: 25.11.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu pro multifunkční stroje Konica Minolta formou servisní a materiálové smlouvy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je: zajištění servisu a dodávek spotřebního materiálu pro 44 multifunkčních strojů Konica Minolta umístěných v objektech zadavatele
(viz příloha – specifikace a umístění jednotlivých strojů Konica Minolta)
Popis zakázky
Na základě servisní a materiálové smlouvy zadavatel požaduje kompletní servisní služby a dodávku spotřebního materiálu pro 44 multifunkčních strojů Konica Minolta umístěných v objektech zadavatele a to:
- pravidelnou kontrolu a údržbu – komplexní prohlídku multifunkčních strojů
- kompletní servis a opravy – odstranění závad, seřízení a zprovoznění stroje, dodávka a výměna originálního náhradního dílu
- dodávka originálního spotřebního materiálu tonery, fotoválce, odpadní nádoby, fixační a přenosové jednotky, apod. včetně dodávky papíru ve formátu A4 a A3, recyklovaný i bílý 80g- dodávka papíru pro jednotlivé multifunkční stroje bude 1 x za měsíc
- pravidelné odečty stavu počítadel jednotlivých multifunkčních strojů a to 1x za měsíc
- zprávy o provozu jednotlivých multifunkčních strojů o jejich servisních zásazích a dalších relevantních událostech a to vždy po každé dané události
- celkový statistický přehled o počtu a typu tisku všech multifunkčních strojů (44 kopírek) 1 x za pololetí, který bude zasílán na adresu ředitelství
- zpětný odběr použitého spotřebního materiálu s tím, že tento bude dodavatelem ekologicky zlikvidován (na požádání dodá dodavatel potvrzení o ekologické likvidaci)
- veškerý servis a dodávka spotřebního materiálu budou řešeny v režimu nezávislém na zadavateli a interních procesech zadavatele. Jedná se o řešení, kdy je na stroji spuštěn systém vzdáleného dohledu poskytovatele pro vytvoření požadavku stroje na dodávku spotřebního materiálu, servisního zásahu a vzdálenou správu (automatický odečet stavu počítadel, požadavek na servisní zásah, automatická dodávka spotřebního materiálu atd.). Požadavek vytvořený systémem vzdáleného dohledu je pak realizován přímo poskytovatelem tiskového řešení, bez nutnosti vystavování objednávky ze strany zadavatele. Tento systém bude vyžadován u modelů multifunkčních strojů Konica Minolta od roku výroby 2007 včetně, u starších modelů bude požadavek hlášen pověřeným pracovníkem zadavatele.
- systém vzdáleného dohledu bude nezávislý na komunikační infrastruktuře zadavatele
- dodávka spotřebního materiálu a zásah servisního technika bude nejpozději do 2 pracovních dnů od vygenerování automatického požadavku, nebo po nahlášení požadavku pověřeným pracovníkem zadavatele.
Veškerá cena za tyto výše uvedené kompletní servisní služby, dodávky spotřebního materiálu, cestovné, monitorovací systém atd. bude strukturovaná do čtyř složek .
6.3. Nabídková cena bude uvedena také v návrhu servisní a materiálové smlouvy příloha č.2 v tomto členění:
- měsíční paušální poplatek za cestovné/na jeden multifunkční stroj – bez DPH, DPH, s DPH
- měsíční paušální poplatek za službu monitorovacího systému/ na jeden multifunkční stroj (bude účtováno u modelů od roku výroby 2007 včetně) – bez DPH, DPH, s DPH
- cena kopie/tisku za jednu černobílou stránku A4 bez DPH, DPH, s DPH
- cena kopie/tisku za jednu barevnou stránku A4 bez DPH, DPH, s DPH

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky