Veřejná zakázka: Oprava oplocení kolem NPP Křížky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3738
Systémové číslo: P15V00001904
Evidenční číslo zadavatele: PPK-129a/849/15
Počátek běhu lhůt: 12.11.2015

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava oplocení kolem NPP Křížky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Oprava spočívá ve výměně oplocení v místech, kde je již zcela zničen (severní část oplocení) a odstranění zbytků starého oplocení z NPP. Dále budou vyměněny stojné kůly v jižní a severozápadní části oplocení a v těchto místech bude vyměněna i kulatina na místech, kde je dřevo shnilé. Zbytky starého oplocení v J a SZ části budou rovněž zlikvidovány a odstraněny z plochy NPP. Nový materiál bude naimpregnován proti hnilobě. Celkem bude vyměněno nebo opraveno cca 422 bm oplocení. Dále bude opraveno oplocení o výšce cca 90 cm a délce 11822 m na jižní straně NPP. Jedná se o pozemky p. p. č. 1063, 2736/7 a 2736/6 v k.ú. Prameny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 92 980 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky