Veřejná zakázka: Mapování ryb a mihulí - stojaté vody a tůně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 3717
Systémové číslo: P15V00001883
Počátek běhu lhůt: 11.11.2015
Nabídku podat do: 23.11.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mapování ryb a mihulí - stojaté vody a tůně
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Mapování ZCHD a EVD druhů ryb a mihulí na biotopově vhodných lokatách stojatých vod a tůní. Na lokalitách proběhne terénní šetření a zjišťování stavu populací. Terénní práce budou probíhat dle stanové metodiky dostupné na internetových stránkách www.biomonitoring.cz. Výstupem projektu budou vyplněné elektronické formuláře v aplikaci dostupné na internetových stránkách Portálu datového skladu AOPK ČR (http://portal.nature.cz ).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 826 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy