Veřejná zakázka: Zlepšování biotopu - prořezávky v PR Smrk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3565
Systémové číslo: P15V00001733
Počátek běhu lhůt: 16.10.2015
Nabídku podat do: 22.10.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zlepšování biotopu - prořezávky v PR Smrk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zlepšování biotopu tetřevovitých ptáků na celkové ploše 12,75 ha v porostních skupinách 530 D 3b a 530 D 4a/3a na území Přírodní rezervace (PR) Smrk, lokalita Kořenská ráztoka.
V uvedených porostních skupinách budou jako zásadní opatření ke zlepšení potravních a pobytových podmínek tetřeva a jeřábka rozšiřovány zarůstající světliny s borůvkou, a to na souvislé plochy nepravidelného tvaru o velikosti do 0,04 ha. V těchto místech s borůvkou budou pokácené smrky uklizeny do hromad a valů na okraje světlin, nebo vytahovány dovnitř okolního porostu tak, aby nedošlo k zakrytí borůvek. Pokácené smrky budou rozřezány do sekcí o velikosti max. 2 m.
Vedle vytváření či rozšiřování světlin s borůvkou budou také ve všech porostních skupinách uvolňovány veškeré listnáče (včetně vrby a jeřábu) a jedle od útlaku smrku. V čistě smrkových skupinách bude proveden výchovný zásah k posílení stability. Veškerá dřevní hmota bude ponechána na místě k zetlení, pokácené stromy rozřezány na sekce do velikosti 2 m. Při zásahu budou šetřeny zřetelně starší smrky ztepilé, které pravděpodobně pocházejí z přirozené obnovy původního porostu a v budoucnu zvýší prostorovou rozmanitost lesního prostředí. Naopak vyřezán bude veškerý geograficky nepůvodní smrk pichlavý a borovice kleč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Beskydy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky