Veřejná zakázka: USMĚRŇOVÁNÍ CYKLISTICKÉ DOPRAVY V NP ŠUMAVA II CYKLOSTEZKA GERLOVA HUŤ - NOVÁ HŮRKA - PRÁŠILY - SRNÍ; ÚSEK II/A: NOVÁ HŮRKA - SKELNÁ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 336
Systémové číslo: P14V00000336
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 487591
Počátek běhu lhůt: 02.07.2014
Nabídku podat do: 30.07.2014 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: USMĚRŇOVÁNÍ CYKLISTICKÉ DOPRAVY V NP ŠUMAVA II CYKLOSTEZKA GERLOVA HUŤ - NOVÁ HŮRKA - PRÁŠILY - SRNÍ; ÚSEK II/A: NOVÁ HŮRKA - SKELNÁ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o novostavbu cyklostezky podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která na začátku úseku v Nové Hůrce volně navazuje na stávající cyklostezku Gerlova Huť – Nová Hůrka. Konec úseku bude u parkoviště NP Šumava u křižovatky Skelná - Prášily. Zde bude možné se napojit na cyklostezka volně navazovat na úsek úsek II/B, dokončený ve 2013. Tímto dojde k plnému cyklistickému propojení Gerlovy Hutě s Prášily se Srním – celkem 24,5 km. Navržená cyklostezka je komunikace kategorie P 4,0/15, klasifikována jako zpevněná a nezpevněná polní cesta jednostranného příčného sklonu proměnného od 0,0 do 4,0 %. Délka komunikace 5,218 km, v trase je 6 křižovatek s lokálními účelovými komunikacemi, celkem 3 mosty přes vodoteče.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 255 484 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa Národního parku Šumava
 • IČO: 00583171
 • Poštovní adresa:
  1. máje 260
  385 01 Vimperk
 • Název oddělení: Oddělení marketingu

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
1. máje 260
385 01 Vimperk

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky