Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - ruční kosení části sadu pod Oblíkem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3013
Systémové číslo: P15V00001181
Počátek běhu lhůt: 02.08.2015
Nabídku podat do: 12.08.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - ruční kosení části sadu pod Oblíkem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C6. Jedná se o ruční kosení části p. p. č. 747/1 k. ú. Raná u Loun o výměře 3,9438 ha (vymezená výměra je 4,3820 ha, z důvodu výskytu dřevin nad 1 m je kosená plocha snížena o 10%, tj. na 3,9438 ha). Při kosení budou posečeny i výmladky dřevin do výše 0,8 m, vyšší dřeviny zůstanou na kosené ploše. Veškerá pokosená hmota bude odklizena z pozemku do 10 dní po pokosení, odvezena a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy (hmota nesmí být pálena!). Opatření bude provedeno dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze VZ. Na kosenou plochu vede účelová komunikace, která je za suchého počasí bez problémů sjízdná pro běžnou zemědělskou techniku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 95 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky