Veřejná zakázka: Podpora přirozené skladby porostů v NPR Rolavská vrchoviště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2996
Systémové číslo: P15V00001165
Evidenční číslo zadavatele: PPK-87a/849/15
Počátek běhu lhůt: 30.07.2015
Nabídku podat do: 07.08.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora přirozené skladby porostů v NPR Rolavská vrchoviště
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1) Výsadba celkem 160 ks jedle bělokoré s individuální ochranou do vybraných porostů. Jedná se o výsadbu v porostech 115E10 (50 ks) (LS Kraslice) a v porostech 14 A 14 (50 ks), 13 B 8 (30 ks), 11 C 8 (30 ks) (LS Horní Blatná). Výsadba je provedena sadbou do jamek 25 x 25 cm, s použitím krytokořených sazenic QP, ROOT, výšky sazenic 36-50 cm, a lokalitě odpovídající provenience. Součástí je instalace 160 ks individuální ochrany výsadby s použitím pletiva Pantanet 180, šíře pletiva 1,5 m se 2 dubovými kůly a 2x vazbou pletiva ke kůlu.
2) Výsadba 20 ks alejových stromů jeřábu ptačího s ochranou na pozemcích p.č. 6/1 a 7 v k.ú. Rolava. Vysazení 20 ks jeřábu ptačího v kvalitě alejových stromů v balu s obvodem kmene 12-14 cm. Výsadba bude ukotvena 3 kůly (dubové, výška 2 m), ukotvení stromu 3x vazbou ke kůlům, po vnitřním obvodu kůlů bude instalováno ochranné pletivo PANTANET 180, šíře pletiva 1,8 bm, vlastní kmen bude chráněn perforovanou plastovou chráničkou kulatého průřezu (26 cm) o výšce 120 cm, po výsadbě bude provedena 1 zálivka.
3) Individuální ochrana přirozeného zmlazení jeřábu ptačího v NPR Rolavská vrchoviště v lesních porostech 115 E 8 (50 ks) (LS Kraslice) a v 16 C 14 (30 ks) (LS H.Blatná). Opatření spočívá v instalaci 80 ks pletivové individuální ochrany vybraného přirozeného zmlazení jeřábu. Instalace pletiva Pantanet 180, šíře pletiva 1,5 bm se 2 dubovými kůly (délka 2 m) a 2x vazbou pletiva ke kůlu.
4) Kosení smilkové louky křovinořezem na p.p.č.885/1 v k.ú. Rolava, na bezlesí 105. pokosena smilková louka. Při kosení bude odstraněno případné smrkové zmlazení. Posečená biomasa bude shrabaná a může být deponovaná v lemech lesa. V rozsahu: 0,31 ha.
5) Výřez smrkového náletu na p.p.č 941/1, v bezlesí 103 a 104 na celkové ploše 2,4 ha s cca 50% pokryvností náletu. Bude odstraněn smrkový nálet ve většinové velikosti do 70 cm, max. do cca 1 m výšky. Vzrostlé smrky budou na lokalitě ponechány. Dřevní hmota bude deponovaná v přilehlých lesních porostech.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 183 621 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: Slavkovský les a Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky