Veřejná zakázka: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Redukce invazních druhů v NPR Oblík

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2989
Systémové číslo: P15V00001158
Počátek běhu lhůt: 30.07.2015
Nabídku podat do: 06.08.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projekt LIFE+ "Stepi Lounského středohoří" - Redukce invazních druhů v NPR Oblík
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C4. Na území území NPR Oblík a EVL Oblík-Srdov-Brník, p. p. č. 894/1 k. ú. Raná u Loun, bude provedeno vyřezání invazních druhů - rozptýlených výmladků trnovníku akátu (výška cca 100 cm) a porostů kustovnice cizí. Dřeviny budou vyřezány co nejníže u země, veškerá dřevní hmota bude odklizena z pozemku a zlikvidována v souladu s právními předpisy. Opatření bude provedeno na ploše 0,8105 ha dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze. Do 6-ti hodin po vyřezání budou pařízky natřeny arboricidním prostředkem. Aplikace arboricidního prostředku bude provedena dle předpisu výrobce takovým způsobem, aby se zamezilo úniku do okolí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 12 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky