Veřejná zakázka: Písečný rybník, rekonstrukce výpustního zařízení - TDI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 2981
Systémové číslo: P15V00001150
Evidenční číslo zadavatele: 110
Počátek běhu lhůt: 30.07.2015
Nabídku podat do: 10.08.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Písečný rybník, rekonstrukce výpustního zařízení - TDI
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je výkon technického dozoru investora (dále též „TDI“) nad prováděním stavby „Písečný rybník - rekonstrukce výpustního zařízení“ na p. č. 5227, 5194, 5169, 5182 v k. ú. Milotice u Kyjova, kraj Jihomoravský, okres Brno – venkov. Realizace zakázky bude probíhat v rozsahu dle projektové dokumentace k provedení stavby „Písečný rybník – rekonstrukce výpustného zařízení“ zpracované Ing. Františkem Marciánem, březen 2014 (dále PD) a souhlasem s provedením stavby.
Popis prací: Činnost TDI, výkon činnosti bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, a začíná předáním staveniště zhotoviteli stavby a probíhá po celou dobu realizace stavby. TDI zajišťuje kontrolní dny a běžnou kontrolu i mimo tyto dny. Na závěr zajistí převzetí dokončeného díla od zhotovitele stavby včetně patřičných dokladů a zajistí úspěšnou kolaudaci, respektive závěrečnou kontrolní prohlídku stavby od stavebního úřadu. V rámci realizace stavby bude provedena oprava výpustného zařízení Písečného rybníka, rekonstrukce loviště, úprava hrází v okolí výpusti a osazení bezpečnostních prvků na konstrukce v PR Písečný rybník. Vzhledem k výskytu chráněných fenoménů, dojde k realizaci záměru v podzimních měsících ihned po vypuštění rybníka a před zámrzem bude rybník opět napuštěn, veškeré vytěžené dřevo bude použito na vybudování biotechnických objektů. Celková cena realizace díla je 2,15 mil Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: SOPK
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Veřejné dokumenty

URL odkazy