Veřejná zakázka: Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného v EVL Raná-Hrádek pomocí ručního kosení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2255
Systémové číslo: P15V00000426
Počátek běhu lhůt: 18.03.2015
Nabídku podat do: 27.03.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného v EVL Raná-Hrádek pomocí ručního kosení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C6. Jedná se o následující opatření na přímou podporu kriticky ohroženého sysla obecného úpravou stanovištních podmínek v EVL Raná-Hrádek:
Plocha č. 1 - 3x ruční kosení na p. p. č. 1172 k. ú. Raná u Loun na výměře 0,5202 ha. Při trojím opakování bude celková ošetřená plocha činit 1,5606 ha.
Plocha č. 2 - 3x ruční kosení na p. p. 248 k. ú. Raná u Loun na výměře 0,0735 ha. Při trojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 0,2205 ha.
Plocha č. 3 - 3x ruční kosení na p. p. č 256/1 a 256/2 k. ú. Raná u Loun na výměře 0,6916 ha. Při trojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 2,0748 ha
Plocha č. 4 - 3x ruční kosení na p. p. č 1126, 1127 a 1140/7 k. ú. Raná u Loun o výměře 0,0815 ha. Při trojím opakování bude celková ošetřená plocha činit 0,2445 ha
Plocha č. 5 - 3x ruční kosení na p. p. č 1152 a 1153 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 0,3184 ha. Při trojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 0,9552 ha.
Plocha č. 6 - 2x ruční kosení na p. p. č 256/1 k. ú. Raná u Loun o výměře 0,3059 ha. Při dvojím opakování bude celková ošetřená plocha činit 0,6118 ha
První ruční koseníé bude provedeno v termínu 7. 5. - 12. 5. 2015, další termíny budou určeny pracovníky AOPK ČR, RP Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří tak, aby výška travního porostu nepřesáhla 15 cm. Zhotovitel je povinnem do pěti dnů od výzvy provést opatření (ruční kosení). Veškerá pokosená hmota bude odklizena z pozemků do 5 dní po pokosení a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapami

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 90 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky