Veřejná zakázka: Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného v EVL Raná-Hrádek pomocí mechanizovaného kosení/mulčování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2252
Systémové číslo: P15V00000423
Počátek běhu lhůt: 18.03.2015
Nabídku podat do: 27.03.2015 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava stanovištních podmínek pro sysla obecného v EVL Raná-Hrádek pomocí mechanizovaného kosení/mulčování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C6. Jedná se o následující opatření na přímou podporu kriticky ohroženého sysla obecného úpravou stanovištních podmínek v EVL Raná-Hrádek:
• 4x mechanizované kosení/mulčování průhonu mezi vrchem Raná a letištěm na částech p. p. č. 292/1, 292/2, 292/4, 295, 297, 322, 1196, 1221/1, 1224/1 k. ú. Raná u Loun o výměře 1,3655 ha. Při čtyřnásobném opakování bude celková ošetřená plocha činit 5,462 ha.
• 3x mechanizované kosení/mulčování části zadní dopadové plochy na částech p. p. č 292/2, 292/4, 292/5, 302, 303/1, 303/2, 304, 313, 315/2, 315/8 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 1,5161 ha. Při trojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 4,5483 ha.
• 3x mechanizované kosení/mulčování části přední dopadové plochy na částech p. p. č 248, 1172 k. ú. Raná u Loun o výměře 2,4473 ha. Při trojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 7,3419 ha
• 2x mechanizované kosení/mulčování části „velkého kempu“ na p. p. č 256/2 k. ú. Raná u Loun o výměře 0,3712 ha. Při dvojím opakování bude celková ošetřená plocha činit 0,7424 ha
• 2x mechanizované kosení/mulčování části pozemku poblíž „velkého kempu“ na p. p. č 256/1 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 0,0496 ha. Při dvojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 0,0992 ha.
První mechanizované kosení/mulčování bude provedeno v termínu 7. 5. - 12. 5. 2015, další termíny budou určeny pracovníky AOPK ČR, RP Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří tak, aby výška travního porostu nepřesáhla 15 cm. Zhotovitel je povinnem do pěti dnů od výzvy provést opatření (mechanizované kosení/mulčování) V případě mechanizovaného kosení bude pokosená hmota odklizena do 5 dní z pozemků a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 55 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Název oddělení: České středohoří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky