Veřejná zakázka: APLIKACE SDO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2185
Systémové číslo: P15V00000356
Evidenční číslo ve VVZ: 511558
Počátek běhu lhůt: 05.03.2015
Nabídku podat do: 24.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: APLIKACE SDO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Rozšíření stávajícího informačního systému ISOP o moduly Administrace lokalit Natura, Průvodní zprávy Natura a Rozcestník Natura. Dále zajištění jejich integrace s existujícími moduly a moduly průběžně vyvíjenými interním týmem AOPK ČR. Cílem požadovaného řešení je zajistit podporu a evidenci procesu vyhlašování a přehlašování lokalit soustavy Natura 2000 na národní i evropské úrovni zejména pro potřeby zpracovávání Souhrnů doporučených opatření pro dané lokality
Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky viz přílohu č. 1 Smlouvy.
Projekt Příprava souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality v České republice je spolufinancován z fondu Evropské unie (z evropského fondu pro regionální rozvoj/fondu soudržnosti) v rámci operačního programu Životní prostření

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 975 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky