Veřejná zakázka: Opatření v povodí Robečského potoka (Máchovo jezero – Dokeská zátoka, hrázka oddělující NPP Swamp, rybník Břehyně)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2156
Systémové číslo: P15V00000327
Počátek běhu lhůt: 03.03.2015
Nabídku podat do: 13.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření v povodí Robečského potoka (Máchovo jezero – Dokeská zátoka, hrázka oddělující NPP Swamp, rybník Břehyně)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Aktualizace projektové dokumentace „Opatření v povodí Robečského potoka (Máchovo jezero – Dokeská zátoka, hrázka oddělující NPP Swamp, rybník Břehyně)“, vyhotovené projekční kanceláří Ing. Václav Kurka, se sídlem Příčná č.p. 1389, 535 01 Přelouč, IČ : 131 79 276., zpracované v 11/2010 a zajištění inženýrské činnosti za účelem obnovení povolení realizace jednotlivých opatření (včetně aktualizace původního zaměření výškopisu a polohopisu z roku 2010 a rozborů sedimentů dle požadavků příslušných orgánů státní správy). Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění) včetně grafických příloh a soupisu prací (dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění).
Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést v termínu do 30.5. 2015.
Místo plnění zakázky je v k. ú Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 380 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky