Veřejná zakázka: Grafická příprava, sazba a prepress časopisu Ochrana přírody

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1802
Systémové číslo: P14V00001789
Počátek běhu lhůt: 12.12.2014
Nabídku podat do: 19.12.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Grafická příprava, sazba a prepress časopisu Ochrana přírody
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Požadavky

• Maximální cena zakázky 420 000 Kč bez DPH
• Předkladatel nabídky poskytne nabídku na období 2 let (2015 – 2016)
• Předkladatel nabídky musí prokázat alespoň 3 zakázky obdobného rozsahu za období v posledních 3 letech

• Předmětem plnění díla jsou grafické práce, sazba a prepress časopisu Ochrana přírody po dobu 2 let a to v rozsahu 12 pravidelných čísel a 2 mimořádných čísel
• V dosavadním grafickém návrhu jsou použita písma Suisse BP Int’l ze Švýcarské písmolíjny Swiss Typefaces; Helvetica Neue LT Pro z písmolíjny Linotype, k nimž objednatel neposkytuje licenci. Jiná písma, která budou typograficky zapadat do současného vizuálního vzoru, budou objednatelem taktéž akceptovatelná, v tomto případě však bude požadovat jejich ukázku.
• Specifikace prací
o 12 řádných čísel časopisu: grafická příprava, sazba a prepress 48 tiskových stran vnitřku časopisu; grafická úprava a technické zpracování obálky + 8 tiskových stran přílohy (kuléru); vždy od 20. dne v sudém měsíci předcházejícího měsíci tisku do dne předání podkladů k tisku (cca 15. den v měsíci), tj. například u č. 1/2015 budou práce na grafickém zpracování zahájeny 21. ledna a podklady k tisku předány cca 15. února 2015
o 2 mimořádná čísla časopisu: grafická příprava, sazba a prepress 48 tiskových stran vnitřku časopisu; grafická úprava a technické zpracování obálky + 8 tiskových stran přílohy (kuléru)
o Retuš, barevné sladění obrazových materiálů
o Grafická a technická úprava dalších dodaných podkladů – mapy, grafy, tabulky
o Zapracování minimálně 3 korektur článků
o Vytvoření náhledu před vygenerováním tiskových dat, vytvoření ukázkových nátisků fotografií
o Příprava a dodání podkladů ve formátech word, náhledových pdf, obrazových příloh pro webové stránky

• Harmonogram výroby pro rok 2015 (harmonogram pro rok 2016 bude stanoven formou přílohy dodatkem ke smlouvě nejpozději 30. listopadu 2015)


2015 Rozsah
(obálka + kulér + vnitřní blok) Dodání podkladů do dtp Zlom v dtp – hotové tiskové podklady Tisk
(tisk není předmětem této zakázky, termíny uváděny z důvodu návaznosti prací)
1. číslo – únor 4+8+48 21. 1. 18. 2. 25. 2.
2. číslo – duben 4+8+48 22. 3. 15.4. 22. 4.
3. číslo – červen 4+8+48 20. 5. 17. 6. 24. 6.
4. číslo – srpen 4+8+48 22. 7. 19. 8. 26. 8.
5. číslo – říjen 4+8+48 20. 9. 15. 10. 22. 10.
6. číslo – prosinec 4+8+48 20. 11. 16. 12. 23. 12.
Monotematické číslo 4+4+46 20. 8. 9. 9. 16. 9.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zadáváno v e-tržišti
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 420 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • IČO: 62933591
 • Poštovní adresa:
  Kaplanova 1931/1
  148 00 Praha 11
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 490882

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadávání veřejné zakázky realizováno v jiném systému.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky